سفارش تبلیغ
صبا ویژن

d.r zeinab

صفحه خانگی پارسی یار درباره

داشتم فیلم هندی نیگا نی کردم ....

 

 

داشتم فیلم هندی نیگا میکردم تو یه صحنه آمــیتا چاخان با یه دنیا درد تو

چشای شیلیکــا نیگا کردو گفت:

??? ???? ?????? ?????? ?? ?? ??

....??? ???? ??? ?? ???? ?????

شیـلیکــام رفت پشت درختــو با گریه گفت:

??? ????? ?? ??? ??? ???, ???, ??? ?????

ینی دنیا رو سرم خراب شد مخصوصا اونجــا که گفت:

???? ?????