کسی که دانشی را زنده کرد، نمی میرد . [امام علی علیه السلام]

امروز...

ارسال‌کننده : d.r zeynab در : 93/7/2 9:40 عصر

امروز در رگ‌هایم
خون تو جاری است
جریانی لطیف
ساده
و ابدی.
"پابلو نرودا"
کلمات کلیدی :

داشتم فیلم هندی نیگا نی کردم ....

ارسال‌کننده : d.r zeynab در : 92/1/30 7:15 عصر

 

 

داشتم فیلم هندی نیگا میکردم تو یه صحنه آمــیتا چاخان با یه دنیا درد تو

چشای شیلیکــا نیگا کردو گفت:

??? ???? ?????? ?????? ?? ?? ??

....??? ???? ??? ?? ???? ?????

شیـلیکــام رفت پشت درختــو با گریه گفت:

??? ????? ?? ??? ??? ???, ???, ??? ?????

ینی دنیا رو سرم خراب شد مخصوصا اونجــا که گفت:

???? ?????
کلمات کلیدی :

کاش مرداها....

ارسال‌کننده : d.r zeynab در : 92/1/25 5:24 عصر

 

 

کاشـــ مردهــا همــ پردهــ بکارتــــ داشتند

آنوقتــــ میدیدیمــــ ...

نجابتـــ چگونهــــ تعریفــــ میشد!!!

 

 
کلمات کلیدی :

قدر اینا رو بدونید، اینا خیلی حیفن...

ارسال‌کننده : d.r zeynab در : 92/1/23 8:46 عصر

 

 

این دخترایی که چشاشون آبی نیست، همیشه یه رنگه...
اینا که آل استار میپوشن جا پاشنه بلند...
اینایی که هیچ وقت نگران پاک شدن رژ لبشون نیستن....
اینایی که تو بازی وسطی تو پارک رو چمنا غلت میزنن....
اینایی که موهاشون همیشه یه رنگه....
... اینـا که عکسای ادیت نشده میذارن پروفایلشون....
اینایی که فرت و فرت سمفونی "ایـــش" را نمیدازن....
این دخترایی که هیچ وقت "خَــزه " و "جـواده" نمیاد تو دهنشون...
این دخترایی که خیلی مَــردن...
قدر اینا رو بدونید، اینا خیلی حیفن...

 

 
کلمات کلیدی :

عاشقانه هایم

ارسال‌کننده : d.r zeynab در : 92/1/19 8:19 عصر

 

 

عاشقانه هایم همه را به زانو زده !
.
.
.
تو به عشق چه کسی ایستاده ای ...!؟
کلمات کلیدی :

   1   2      >