كل عناوين نوشته هاي d.r zeynab

d.r zeynab
[ شناسنامه ]
امروز... ...... چهارشنبه 93/7/2
داشتم فيلم هندي نيگا ني کردم .... ...... جمعه 92/1/30
کاش مرداها.... ...... يكشنبه 92/1/25
قدر اينا رو بدونيد، اينا خيلي حيفن... ...... جمعه 92/1/23
عاشقانه هايم ...... دوشنبه 92/1/19
بابايي من قانع شدم ممنون ...... دوشنبه 92/1/19
  ==>   ليست آرشيو شده ها