سفارش تبلیغ
صبا ویژن

d.r zeinab

صفحه خانگی پارسی یار درباره

داشتم فیلم هندی نیگا نی کردم ....

 

 

داشتم فیلم هندی نیگا میکردم تو یه صحنه آمــیتا چاخان با یه دنیا درد تو

چشای شیلیکــا نیگا کردو گفت:

??? ???? ?????? ?????? ?? ?? ??

....??? ???? ??? ?? ???? ?????

شیـلیکــام رفت پشت درختــو با گریه گفت:

??? ????? ?? ??? ??? ???, ???, ??? ?????

ینی دنیا رو سرم خراب شد مخصوصا اونجــا که گفت:

???? ?????


قدر اینا رو بدونید، اینا خیلی حیفن...

 

 

این دخترایی که چشاشون آبی نیست، همیشه یه رنگه...
اینا که آل استار میپوشن جا پاشنه بلند...
اینایی که هیچ وقت نگران پاک شدن رژ لبشون نیستن....
اینایی که تو بازی وسطی تو پارک رو چمنا غلت میزنن....
اینایی که موهاشون همیشه یه رنگه....
... اینـا که عکسای ادیت نشده میذارن پروفایلشون....
اینایی که فرت و فرت سمفونی "ایـــش" را نمیدازن....
این دخترایی که هیچ وقت "خَــزه " و "جـواده" نمیاد تو دهنشون...
این دخترایی که خیلی مَــردن...
قدر اینا رو بدونید، اینا خیلی حیفن...