شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ سلام به همه ي دوستان . شب همگي پاک! خيلي وقته نميام سايت نمي دونم از دوستان قديمي کسي هست يانه؟!
YAZD
98/3/4
سلام
salam
*ري را
سلام
سلام بر شما
YAZD
سلام :(
ساعت ویکتوریا
دكتر زينب
رتبه 95
1 برگزیده
327 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top